Kontaktní údaje

Nadační fond Janele
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Č. účtu 285 608 369/0800, ČS, a.s. Praha 10

Kontaktní osoby:
Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA – předseda správní rady
Tel.: 2 6716 2292, kozak@fnkv.cz
Ing. Kateřina Klásková – člen správní rady
Tel.: 2 6716 3672, klaskova@fnkv.cz